AB ve Japonya, STA Görüşmelerine BaşlıyorAB ve Japonya, STA Görüşmelerine Başlıyor

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasına (STA) ilişkin görüşmelerin başlatılması resmi olarak karara bağlandı. Yapılacak görüşmeler sonucunda, tarifeler ve tarife dışı engelleri ortadan kaldıracak; kamu ihalesi, mevzuat sorunları, rekabet ve sürdürülebilir kalkınma gibi ticari konuları kapsayacak geniş kapsamlı bir mal, hizmet ve yatırım anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Görüşmelerin ilk turunun 15 – 19 Nisan 2013 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenmesi kararlaştırıldı. Japonya, AB’nin dünyadaki ticaret partnerleri arasında 7. sırada yer alırken Asya’daki ticaret partnerleri arasında Çin’den sonraki en büyük 2. partneri konumunda. Öte yandan AB, Japonya’nın Çin ve ABD’den sonraki en büyük 3. ticaret partneri olarak yer alıyor. İmzalanacak STA ile, AB’nin Japonya’ya yaptığı ihracatın %32,7 oranında; Japonya’nın AB’ye yaptığı ihracatın ise %23,5 oranında artması bekleniyor.