AB ve Fas Arasında Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı MüzakereleriAB ve Fas Arasında Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı Müzakereleri

22 Nisan 2013 tarihinde, AB ve Fas arasında Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı ( Deep and Comprehensive Free Trade Area- DCFTA) oluşturulması konusunda müzakerelerin başladığı belirtiliyor. Söz konusu müzakerelerin hizmetler, kamu alımları, yatırımların korunması, fikri mülkiyet hakları ve rekabet konusunda yeni taahhütler gibi önemli alanlara odaklandığı ifade ediliyor.