AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü – “Hırvatistan’ın AB’ye Üyeliği “AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - "Hırvatistan'ın AB'ye Üyeliği "

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderdiği 12 Temmuz 2013 tarihli ve 28705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve BİLGE Sisteminde Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce konuya ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmış olduğunu belirten yazısı

Söz Konusu yazıya ekli dosyadan ualaşabilirsiniz.