AB-Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişim 2013AB-Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişim 2013

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ekonomi Bakanlığı ve TOBB ortaklığında, iş ve yatırım ortaklığı kurmak üzere Türk, AB, Mısır ve Filistinli firmalar Mısır’da ve Türk, AB ve Tunuslu firmalar Tunus’ta bir araya gelecektir.
Bu kapsamda, 26-27 Mayıs 2013 tarihleri arasında İskenderiye/ Mısır’da yenilenebilir enerji, inşaat, gıda, içecek, perakende, franchise, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde, 11-12 Haziran 2013 tarihleri arasında ise yenilenebilir enerji, gıda, içecek, elektro mekanik, bilişim ve turizm sektörlerinde eşleştirme konferansları düzenlenecektir. Başvuru için tıklayınız.
Ayrıntılı bilgiye http://gbbi2013.eu/alexandria ve http://gbbi2013.eu/tunis adreslerinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü