AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Hk.

Duyuru Özeti:


Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması – (SKDM/CBAM) : Kısaca AB’de uygulanan iklim değişikliği politikaları ile karşılaştırılabilir düzenlemeleri hayata geçirmemiş AB dışı ülkelerden gelen bazı mallara uygulanması planlanan karbon fiyatlandırması olarak açıklanmaktadır.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri “AB Sınırdan Karbon Düzenleme Mekanizmasına” ilişkin bir duyuru yayımlamıştır.
 
  • AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Avrupa Birliği’nin Avrupa İklim Yasası doğrultusunda sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 oranında azaltma planı olan “Fit for 55” paketinin bir parçası olarak açıklanmıştır.
  • Halihazırda AB sanayisini karbonsuzlaştırmak için ETS (Emisyon Ticaret Sistemi) çerçevesinde karbon fiyatlandırma mekanizması uygulamaktadır. Avrupa Yeşil Mutabakatının gerektirdiği dönüşüm ve ilave sera gazı azaltım hedeflerinin Avrupa sanayisi üzerinde yaratacağı maliyet karşısında Avrupa’nın rekabetçiliğinin korunabilmesi ve üretimin, emisyon azaltım hedefi AB’den az olan ülkelere kaymasının (karbon kaçağının) önlenmesi için “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM /CBAM)” ile Avrupa Birliği’ne ithal edilecek belirli ürünler için karbon vergisi uygulanması planlanmaktadır.
  • Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde sunulan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) teklifine ilişkin 13 Aralık 2022 tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında siyasi uzlaşı sağlanmıştır. Üzerinde uzlaşı sağlanan SKDM metni AB Konseyi tarafından yayımlanmış olup söz konusu metne ilişkin yasal gözden geçirme süreci devam etmekte ve gözden geçirme süreci sonrasında SKDM Yönetmeliğinin AB resmi dillerine çevrilerek yayınlanması beklenmektedir.
  • Bu kapsamda, AB’nin karbon kaçağını önlemek ve ilgili sektörlerde üreticilerinin rekabet gücünü korumak amacıyla hayata geçireceği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na ilişkin kısa Bilgi Notu ile AKİB tarafından Türkçe’ye çevrilen SKDM Tüzük metninin son taslağı paylaşılmıştır.
Konuya ilişkin Bilgi Notu ve SKDM Tüzüğünün Taslak Türkçe Metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]