AB’nin Yeni Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Yönetmeliği 2014 Yılında Uygulanmaya BaşlanacakAB’nin Yeni Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Yönetmeliği 2014 Yılında Uygulanmaya Başlanacak

AB’de 1 Ocak 2014’ten itibaren uygulanmaya başlanacak olan GTS rejimini düzenlemek üzere Komisyon tarafından hazırlanan 2011/241/COM sayılı Yönetmelik taslağı Mayıs 2011’de Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e sunulmuştur. Bahse konu Yönetmelik 13 Haziran 2012 tarihinde Parlamento tarafından 107’ye karşı 503 oyla kabul edilmiş ve söz konusu Yönetmelik, 4 Ekim 2012 tarihinde de Konsey tarafından onaylanmıştır.

1 Ocak 2014’ten itibaren uygulanacak ticari tavizleri içeren yeni GTS Yönetmeliği, 31 Ekim 2012 tarihli ve L 303/1 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Yeni GTS rejimi ülke kapsamı bakımından esaslı kısıtlamalar öngörmekte, tekstil sanayi için korunma önlemlerini güçlendirmekte ve GTS ürün kapsamını, gelişmekte olan ülkelerden gelen kıymetli madenleri içine alacak şekilde genişletmektedir.

Yeni Yönetmelik aşağıda 3 grupta sıralanan ülkelerin AB GTS rejiminden çıkarılmasını öngörmekte, böylelikle hâlihazırda 176 olan GTS yararlanıcısı ülke sayısının 75’e düşmesi beklenmektedir:

  1. AB, ABD ve Avustralya’nın denizaşırı toprakları
  2. Dünya Bankası tarafından üst ve orta-üst gelir grubunda olduğu kabul edilen ve son 4 yılda kişi başına milli geliri 4.000 Amerikan Doları’nın üzerinde olan ülkeler
  3. AB ile hâlihazırda STA veya benzeri tercihli pazara giriş düzenlemeleri olan ülkeler

Üyelerimizin bilgisine önemle duyurulur.