AB’nin Çin Menşeli Ürünlere Uyguladığı Antidamping Önlemi Hk.

 AB’nin Çin Menşeli Ürünlere Uyguladığı Antidamping Önlemi Hk.


Sayı:TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/69-4934                                                                                              Mersin,  25/04/2013

Konu: AB’nin Çin Menşeli Ürünlere Uyguladığı Antidamping Önlemi Hk.

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 24.04.2013 tarih ve 0120003305 sayılı yazılarında; Avrupa Birliği tarafından Çin menşeli “Yük Arabaları” (84.27.90.00 ve 84.31.20.00 GTİP’li) ithalatına karşı 29 Nisan 2004 tarihinde bir antidamping soruşturması açıldığı ve mezkur soruşturma sonucunda Ek’te kayıtlı Resmi Gazete örneğinden de görülebileceği üzere, 24 Nisan 2013 tarihinde Çin’e %70,8 oranında anti-damping önlemi yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, “ilgili ürünlerin AB’ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edilmektedir” denilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Ek: AB Resmi Gazete Örneği (9 sayfa)