AB’nin Çin Menşeli Ürünlere Uyguladığı Anti-damping hk.Sayı:TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/92-6786                                                                                          Mersin,  10/06/2013

Konu: AB’nin Çin Menşeli Ürünlere Uyguladığı Anti-damping hk.

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Jeneratör” ve “Devre Elemanları” ürün grupları ithalatına karşı 6 Eylül 2012 tarihinde bir anti-damping soruşturması açıldığı ve mezkur soruşturma sonucunda 05/06/2013 tarih ve L 152/5 sayılı AB Resmi Gazetesi örneğinden de görülebileceği üzere, ÇHC’ne 5 Ağustos 2013 tarihine kadar %11.8, anılan tarihten sonra ise %37.3-%67.9 arasında değişen oranlarda anti-damping önemli yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, Bakanlıklarınca bahse konu ürünlerin AB’ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceğinin mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.