AB’nin Çin Menşeli Bisiklete Uyguladığı Telafi Edici Vergi hk.



Sayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/86-6270                                                                                              Mersin,  28/05/2013

Konu: AB’nin Çin Menşeli Bisiklete Uyguladığı Telafi Edici Vergi hk.

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Bisiklet” (8712.00.30 ve 8712.00.70 GTİP’li) ithalatına karşı 27 Nisan 2012 tarihinde açılan telafi edici vergi soruşturmasının, yapılan şikâyetin geri çekilmesi sonucunda 23 Mayıs 2013 tarihinde kapatıldığı ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

Ek: AB Resmi Gazete Bildirimi ( 2 sayfa)