AB’nin Arjantin ve Endonezya Menşeli Ürünlere Uyguladığı Anti-Damping ÖnlemiKonu

AB’nin Arjantin ve Endonezya Menşeli Ürünlere Uyguladığı Anti-Damping Önlemi

Tarih

29 Mayıs 2013 Çarşamba


 

Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısında;

Avrupa Birliği (AB) tarafından Arjantin ve Endonezya menşeli ‘Biodizel’ ithalatına karşı 29 Ağustos 2012 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:141:0006:0025:EN:PDF linkindeki AB Resmi Gazetesi örneğinden de görülebileceği üzere, 28 Mayıs 2013 tarihinde Arjantin’e ton başına 65,24 – 104,92 Avro, Endonezya’ya ise 0 – 83,84 Avro arasında değişen geçici anti-damping önlemleri yürürlüğe konulduğu,

Bu minvalde Bakanlıklarınca bahse konu ürünlerin AB’ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edildiği

ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı