AB’nin ABD Menşeli Ürünlere Uyguladığı İthalat Vergisi ArtışıSayı: TİM.AKİB.GSK.HAZGİY.2013/44-5200                                                                           Mersin,  

Konu: AB’nin ABD Menşeli Ürünlere Uyguladığı İthalat Vergisi Artışı

 

Sayın Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 02.05.2013 tarih ve 120003560 sayılı yazılarında; Avrupa Birliği (AB) tarafından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli “Kadın ve Kız Çocukları için Denimden Olan Pantolon ve Kısa Pantolonlar” (6204.62.31.00.00 GTİP’li) ithalatına karşı uygulanan ithalat vergisinin, 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 30 Nisan 2014 tarihine kadar %12’den %38’e çıkarıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu ürünlerin AB’ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

 

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter V.