AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİAB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün bir yazısına atfen İhracat Genel 
Müdürlüğü’nden alınan 20.05.2013 tarihli yazıda;

-Avrupa Birliği’nde (AB) bazı tarım ve sanayi ürünlerine ilişkin otonom tarife kotalarının 
açılması ve idaresine dair 7/2010/EU sayılı Tüzükte değişiklik öngören Konsey Tüzük 
Taslağı’nın, 23.04.2013 tarihli ve COM/2013/227 sayılı Komisyon belgesi olarak 
yayımlandığı,

-Bazı balıkçılık ve sanayi ürünlerine ait ortak gümrük tarifelerinin geçici olarak askıya 
alınmasına ilişkin 1344/2011 sayılı Konsey Tüzüğü’nde değişiklik öngören Konsey Tüzük 
Taslağı’nın 25.04.2013 tarihli ve COM/2013/237 sayılı Komisyon belgesi olarak yayımlandığı 
bildirilmektedir. 

Söz konusu mevzuat değişikliklerine, aşağıdaki bağlantılar üzerinden erişilebileceği 
belirtilmektedir.

Bağlantılar: