AB-Japonya STA Müzakerelerinin İlk Turu Başarıyla TamamlandıAB-Japonya STA Müzakerelerinin İlk Turu Başarıyla Tamamlandı

Avrupa Birliği (AB) ile Japonya arasında imzalanacak olan Serbest Ticaret Anlaşmasına (STA) ilişkin müzakerelerin ilk turu 19 Nisan 2013 tarihinde tamamlandı. AB heyetine Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürü Mauro Petriccione başkanlık ederken Japonya heyetinin başında Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi Jun Yokota bulunuyordu. Yapılan müzakerelerin sonucunda, tarifeler ve tarife dışı engelleri ortadan kaldıracak; kamu ihalesi, mevzuat sorunları, rekabet ve sürdürülebilir kalkınma gibi ticari konuları kapsayacak geniş kapsamlı bir mal ve hizmet ticareti ve yatırım anlaşmasının imzalanması bekleniyor. İmzalanacak STA’nın Avrupa ekonomisini GSYİH’nin %0,6 ila %0,8’i oranında canlandıracağı, 400.000 kişiye istihdam sağlayacağı ve AB’nin Japonya’ya ihracatını %23,5 oranında artıracağı tahmin ediliyor.