AB ile ABD Arasındaki STA Müzakereleri Devam EdiyorAB ile ABD Arasındaki STA Müzakereleri Devam Ediyor

AB ve ABD arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin ilk aşama görüşmeleri devam etmekte. 10 Temmuz 2013 tarihinde söz konusu görüşmelerde düzenleyici konuların, bitki ve insan sağlığına ilişkin önlemlerin, e-ticaret ve telekomünikasyonun, fikri sinai mülkiyet haklarının, yatırım, işgücü ve küçük ve orta ölçekli işletmelere dair konuların ele alındığı belirtiliyor. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı çerçevesinde, 11 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen müzakerelerde ise tarım sektöründe pazara girişe, yatırımlara, anlaşmazlıkların halli mekanizmasına, çevresel sektörlere, finansal hizmetlere, rekabete, işgücüne, gümrük ve ticaretin kolaylaştırılmasına ve devlet destekli işletmelere ilişkin konuların ele alınması gündemde.