AB Dışındaki Ülkelere İhraç Edilecek Ürünlere İlişkin Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na Aykırı Hareket Edenlere Uygulanacak İdari Para Cezaları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
Konu:  AB Dışındaki Ülkelere İhraç Edilecek Ürünlere İlişkin Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na Aykırı Hareket Edenlere Uygulanacak İdari Para Cezaları Hk.
Duyuru Özeti:
Ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar “7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile belirlenmekte olup, bu düzenleme ile gerek dış ticarete konu gerekse iç piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını sağlanması, teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olması hedeflemektedir.

Söz konusu Kanun’un Kapsam maddesinin 4 sayılı fıkrasına  göre;

(4) Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak bu ürünlerin de güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunludur.

Bu hükme aykırı ürün ihraç edenlere “uygunsuzluğa konu ürünün gerçekleşen FOB bedelinin %5’inden %25’ine kadar tekabül eden miktarda Türk lirası” idari para cezası uygulanmaktaydı.

Kanun’un “İdari Para Cezalarına” ilişkin 20. Maddesinde yapılan değişiklik ile;

İlgili fıkraya aykırı ürün ihraç edenlere ürün güvenliğine ilişkin aykırılıkta 240.566 Türk lirasından 2.405.665 Türk lirasına kadar, diğer aykırılık durumlarında 96.226 Türk lirasından 962.265 Türk lirasına kadar” idari para cezası uygulanacaktır.

Daha öncesinde FOB bedel üzerinden belirlenmekte olan ceza tutarlarının, maktu tutarlar olarak yeniden belirlendiği anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]