AB`den İthal Edilen Eşya İçin Sonradan Menşe Belgesi İbrazı Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  AB`den İthal Edilen Eşya İçin Sonradan Menşe Belgesi İbrazı Hk.

Duyuru Özeti:

01 Nisan 2020 tarihinde Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler kapsamında “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” ni düzenleyen Geçici 16. Madde eklenmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü, AB’den ithal edilen eşya için Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16. Maddesinin uygulanmasında yaşanan tereddütleri gidermek üzere 55808367 sayılı yazı yayımlamıştır.

01 Nisan 2020 tarihinden önce tescil edilmiş beyannameler için, eşyanın menşeine ilişkin ilgili mevzuatına uygun belgelerle (menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı) birlikte yazılı olarak başvuruda bulunması halinde;


  • Serbest dolaşıma giriş esnasında beyanname ekinde A.TR Dolaşım Belgesinin sunulmuş olması ancak eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanının beyanname ekinde bulunmamasına rağmen eşyanın tabi olduğu İGV/EMY’nin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlarda;
    • Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, İGV/EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,
    • Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ancak, kesinleşmemiş alacaklar için söz konusu ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi,
  • Serbest dolaşıma girişinden sonra “sonradan verilmiştir” ibareli olsun veya olmasın 4 aylık ibraz süresi içinde bir A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi ile 2018/11799 sayılı Karar* kapsamına giren kesinleşmemiş ek tahakkuk kararının iptal edilmesi,                                                                                                                                                                                       

* 2018/11799 sayılı Karar; bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesi amacıyla ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin hususları düzenlenmektedir.

  • A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılan ithalatlarda beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmamasından dolayı eşyanın tabi olduğu İGV veya EMY’nin ödendiği ve yükümlüsünce gümrük idaresine beyannamenin tescilinden itibaren 6 ay içinde menşe şahadetnamesinin ibraz edilerek gümrük idaresine geri verme başvurusunun yapıldığı ancak menşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair yazılı bir talepte bulunulmaması nedeniyle başvurunun reddedildiği durumda, yükümlüsünce konunun Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/1 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde, red kararının kesinleşmemiş ise  iptal edilerek İGV veya EMY’nin geri verilmesi,
  • Yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/1 ve 16/2 maddesi kapsamındaki yükümlü başvurularının kabul edilmeyeceği,
İfade edilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net