AB-Çin İşbirliğiAB-Çin İşbirliği

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bir bildiride (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-697_en.htm), 18 Temmuz 2013 tarihli üst düzey görüşmede, AB ile Çin’in yeşil büyüme ve kaynak etkin üretim konularında işbirliği yapma kararı aldıkları belirtilmektedir. Söz konusu görüşmede ayrıca, bahse konu alandaki temel hedefler; AB ve Çin’de sürdürülebilir ve kapsamlı büyümenin, başta KOBİ’ler olmak üzere AB şirketlerinin Çin’de faaliyet göstermelerinin, AB-Çin iş bağlantıları ve fırsatları ile AB-Çin işbirliğinden kaynaklanabilecek çevresel sorunların giderilmesi çalışmalarının desteklenmesi olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, AB Genel Müdürlüğü

Ayrıca, Komisyon tarafından yayınlanan 22 Temmuz 2013 tarihli bir başka bildiride ise (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-719_en.htm ), AB ve Çin’in tarım ve kırsal kalkınma alanlarında, bilhassa şarap ve alkollü içkiler sektöründe sahtecilikle mücadele, gıda ve güvenliği ve tarımsal araştırma konularında işbirliğini güçlendirmeyi planladıkları bildirilmektedir.