AB/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi ÖnlemiSayı: TİM.AKİB.GSK.KİMYA.2013/40-6357                                                                                                         Mersin, 30/05/2013

Konu: AB/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemi

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.05.2013/120004292 sayılı yazıda; Avrupa Birliği tarafından Hindistan, Endonezya, Tayvan ve Tayland menşeli “Polietilen Tereftalat” (3907.60.20 GTİP’li) ithalatına karşı 2000 yılından beri uygulanmakta olan anti-damping önleminin 23 Mayıs 2013 tarihi itibariyle kaldırılmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 24 Şubat 2012 tarihinde AB Komisyonu tarafından bahse konu ürüne dair Hindistan’a yönelik 30 Kasım 2000 tarihinden bu yana uygulanmakta olan telafi edici vergi kapsamında 2011 yılını kapsayan bir idari gözden geçirme soruşturması başlatılmış olduğu ve bahse konu gözden geçirme soruşturması sonucunda 23 Mayıs 2013 tarihinde Hindistan’a ton başına 0-106,5 Avro arasında telafi edici vergi yürürlüğe konulduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.