9603.21.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan “Diş Fırçaları” Tanımlı Eşyaya Uygulanacak Ek Mali Yükümlülük HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Sağlık-Kişisel Bakım -Perakende


Konu: 9603.21.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan “Diş Fırçaları” Tanımlı Eşyaya Uygulanacak Ek Mali Yükümlülük Hakkında


Duyuru Özeti:

 

28/08/2017 tarihli 30168 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Karar ile (2107/10) : 9603.21.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Diş Fırçaları” tanımlı eşyanın ithalatında 3 yıl süre ile ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasını (her bir dönem için sırasıyla adet başına 0,23-0,22 ve 0,21 USD) teminen Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir.