9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği hkT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

                                                                                             

Sayı

:

18723479/240

Konu

:

9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik)

  

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi :25/06/2012 tarihli, 13933 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) ( Seri No:9)’un 5/3 üncü ve 14/2 nci maddesi ile yatırım süresi içerisinde kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış ve bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilmemiş makine ve teçhizatın ithaline, yatırım süresinin bitiş tarihini izleyen 4 ay içerisinde olmak kaydıyla, doğrudan gümrük idareleri tarafından izin verileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak, 10/04/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2014/1 sayılı Tebliğ ile 2012/1 sayılı Tebliğin 11/1 inci maddesi “(1) Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

İlgide kayıtlı yazımızla, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Karar’ın 19/06/2012 tarihli 28328 sayılı Resmi Gazete’de ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğin ise 20/06/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmişti.

Bu çerçevede, 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılan 2012/3305 sayılı Karar veya 2012/1 sayılı Tebliğde yer alan, ancak yukarıda bahsi geçen durumda olduğu gibi çelişen hükümlerin bulunması halinde, 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapılana kadar 2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğin dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür

  

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE