9 – 15 Ekim 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Konu: 9 – 15 Ekim 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri 

Duyuru Özeti:

1) Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Listesine Yeni Eklemeler Yapıldı
 

10/06/2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye 6 farklı şirketin ilave edilmesine ilişkin Karar 10/10/2017 tarihli 30206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
2)
 Dahilde İşleme İzni Kapsamında Yapılan Ayniyet İşlemlerini Düzenleyen 2017/17 Sayılı Genelge Yayımlandı
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2017/17 sayılı Genelgesi ile 2013/46 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, Dahilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda yapılacak işlemler düzenlenmiştir. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
3) Rusya Federasyonu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri Faturalarında Ticaret Müşavirliği Onayı Zorunluluğu Getirildi
 
Ekonomi Bakanlığı’nca ilgili mercilere gönderilen yazılar ile: Rusya Federasyonu menşeli ve/veya çıkışlı Adi buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğday cinsi eşyalara sevk ülkesine bakılmaksızın 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı fatura aranması hususunda gereğinin yapılması istendi.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
4) İhracat Beyannamelerinde Taşıt Bilgisinin Olmaması Halinde Cezai İşlem Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında
 

İzmir Gümrük Müdürlüğü’nün Gümrük ve Ticaret Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen teftişinde; ihracat beyannamelerinin 18 ve 21 no.lu kutularına taşıma aracına ilişkin bilgilerin yazılmadığı tespit edilerek, bu durumda olan  beyannamelere GK 241/1 maddesi gereğince para cezası uygulanması talimatı verilmiştir. Bu kapsamda onbinlerce beyanname olması ve ihracatçının bu durumdan olumsuz etkilenebileceği düşüncesiyle, konu İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmiş olup, Gümrükler Genel Müdürlüğü 52707093 sayılı yazısı ile ihracat beyannamelerinde taşıma aracı bilgisi alanının beyan edilmemiş olması halinde Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesine istinaden ceza uygulanmamasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
5) NTCS’de Kıymet Alanının Doldurulması Zorunlu Olan Eşyalar
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 28491251sayılı dağıtımlı yazısında:  Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Detaylı Beyan Transit Uygulamasının Kaldırılması” konulu yazısının 4 üncü maddesinde düzenlenen, NCTS üzerinden ulusal transit kapsamında işlem gören transit beyannamelerine kıymet alanı ekleneceğine ve Bakanlık tarafından belirlenen liste kapsamındaki eşyanın, bir kara sınır kapısından bir iç gümrüğe sevk edilmesi halinde kıymet alanının doldurulmasının zorunlu hale getirileceğine ilişkin düzenlemeye atıf yapılarak, söz konusu maddede bahsi geçen  ve  NCTS üzerinde kıymet alanının zorunlu olacağı tarife alt pozisyonlarına (6'lı bazda) ilişkin listeye yer verilmiştir.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
6) Tek Pencere Sistemi Kapsamında Kağıt Belge Aranmaması Hakkında
 
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 28504099 sayılı dağıtımlı yazısında: Tek Pencere Sistemi kapsamında gümrük beyannamesi ekinde aranan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda yer aldığı, beyanname ekinde ayrıca kağıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaması gerektiği, gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanmasının mümkün bulunduğu, hususlarına yer verilmiştir. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.