8541.40.90.00.14 GTİP’inde Sınıflandırılan Güneş Panellerinde Gözetim Uygulaması HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: 8541.40.90.00.14 GTİP'inde Sınıflandırılan Güneş Panellerinde Gözetim Uygulaması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 28148833 sayılı dağıtımlı yazısında, Ekonomi Bakanlığı’nın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ’e ilişkin yazısından bahisle; 

8541.40.90.00.14 GTİP'inde sınıflandırılan "fotovoltaik (solar) modül ve panneller" ticari isimli eşyanın 300 ABD Doları/m2 gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanların ithalatının gözetime tabi tutulduğu, Ekonomi Bakanlığınca tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvurusu yapan firmalara söz konusu Tebliğ çerçevesinde Tek Pencere Sistemi aracılığıyla fatura kıymetleri seviyesinde gözetim belgesi düzenlendiği, 15.09.2017 tarihi itibariyle ise söz konusu uygulamada değişikliğe gidilerek tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvuruları için 150 ABD Doları/m2 fiyat düzeyinden gözetim belgesi düzenlenmeye başlandığı, 

Hususuna yer verilmiştir. 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.