8507 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Bazı “Elektrik Akümülatörleri” ne İlişkin Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Elektrik Akümülatörleri 

Konu: 8507 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Bazı “Elektrik Akümülatörleri” ne İlişkin Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

8507 tarife pozisyonunda sınıflandırılan bazı “elektrik akümülatörleri” tanımlı eşyaya ilişkin gözetim uygulamasını düzenleyen 2018/3 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ, 13.06.2018 tarihli 30450 sayılı Gazete’de yayımlanmıştır.  

Bahse konu Tebliğ’in 2 nci maddesine eklenen fıkra ile; “A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Avrupa Birliğine üye ülkelerden biri menşeli olan eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmayacağı” hususu düzenlenmiştir. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.