8507 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan “Kurşun Asitli Elektrik Akümülatörleri” ne İlişkin Birim Gözetim Kıymetlerinin Düşürülmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Akümülatör

Konu: 8507 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan “Kurşun Asitli Elektrik Akümülatörleri” ne İlişkin Birim Gözetim Kıymetlerinin Düşürülmesi Hakkında

Duyuru Özeti:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin  2018/3 sayılı Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin Tebliğ , 13/04/2018 tarihli 30390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu düzenleme ile; 8507 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan “Kurşun Asitli Elektrik Akümülatörleri” tanımlı bazı eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ’de değişiklik yapılarak, daha önceki düzenlemede belirlenmiş olan birim gözetim kıymetleri düşürülmüşür.

Yapılan değişiklikleri gösterir tabloya aşağıda yer verilmektedir. 

 Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.