8504.40.88.90.00 Tarifesinde Sınıflandırılan “İnvertörler” Tanımlı Eşyanın İndirimli Gümrük Vergisine Tabi Olması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: 8504.40.88.90.00 Tarifesinde Sınıflandırılan  “İnvertörler”  Tanımlı Eşyanın İndirimli Gümrük Vergisine Tabi Olması Hakkında 

Duyuru Özeti:

İthalat Rejim Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2018/11802 sayılı Karar, 25.06.2018 tarihli 30459 sayılı 1.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yapılan değişiklik ile 8504.40.88.90.00 tarifesinde sınıflandırılan “İnvertörler” cinsi eşyanın 87 nci fasılda yer alan eşyanın imalinde kullanılmak kaydıyla %3,3 olarak uygulanmkta olan gümrük vergisinin %0,8 olarak uygulanması ve eşyanın bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir.

Bahse konu Karar’ın 01/07/2018 tarihinde yürülüğe gireceği belirtilmiştir. 


 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.