8419.11.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Çin Menşeli “Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcılar” Tanımlı Ürüne Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması H 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu:  8419.11.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Çin Menşeli “Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcılar” Tanımlı Ürüne Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8419.11.00.00.00  gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “gazla çalışan anında su ısıtıcılar” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasların belirlenmesine ilişkin 2019/20 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Hâlihazırda muhtelif Çin firmaları için CİF bedelin %20’si ile %60’ı  arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmakta olup, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair tespitler yapılması üzerine önlem konusu ürüne yönelik olarak bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

Tebliğ’de ayrıca soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin izleyecekleri yollara ilişkin açıklamalar yapılmış olup, meri önlemin soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edeceği belirtilmiştir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net