8415 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Duvar Tipi Klimalar ve İç Ünitelerine Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Devam Etmesi Hakkın
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Klima

Konu: 8415 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Duvar Tipi Klimalar ve İç Ünitelerine Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Devam Etmesi Hakkında 

Duyuru Özeti:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2017/8 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8415.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) “Yalnız duvar tipi split klimalar” ile 8415.90.00.90.11 GTİP altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve 8415.90.00.90.12 GTİP altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına dair 2018/5 sayılı Tebliğ, 08/03/2018 tarihli 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde YÜD’de damping kaynaklı zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmış olup, uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin “CIF kıymetin %25 i olacak şekilde” aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, ÇHC menşeli ilgili ürün ithalinde uygulanan önlemin devam etmesiyle beraber, 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6) ile Malezya’ya,  4/1/2011 tarihli ve 27805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/3) ile de Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Vietnam’a önlemlerin etkisiz kılınmasının tespit edilmesi sonucu teşmil edilen önlemlerin uygulanmasına da aynen devam edilmesine karar verilmiştir.
 
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.