84 üncü Fasılda Yer Alan Bazı Eşyalar İle 8539.50.00.00.00 GTİP inde Yer Alan “Led Ampuller” Tanımlı EşyayaBağlantı İlave Gümrük Vergisi Getirilmesi HLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 


Konu: 84 üncü Fasılda Yer Alan Bazı Eşyalar İle 8539.50.00.00.00 GTİP inde Yer Alan “Led Ampuller” Tanımlı Eşyaya İlave Gümrük Vergisi Getirilmesi Hakkında


Duyuru Özeti:

 

17/08/2017 tarihli 30157 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar(2017/10561) ile detaylarına Karar eki tabloda yer verilen eşyalar için değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

 

Karar eki tablodaki eşyaların büyük çoğunluğunun 84 üncü fasıl altında sınıflandırılan eşyalardan olduğu ve %7,5 ila %20 ye varan oranlarda ilave gümrük vergisi getirildiği, ayrıca 8539.50.00.00.00 GTİP inde yer alan “Led Ampuller” tanımlı eşya için ise %20 oranında ilave gümrük vergisi getirildiği anlaşılmaktadır.

 

Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2017/10580) ile yine 84 üncü fasılın muhtelif tarife pozisyonlarında yer alan eşyalar için %5 ila %20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirilmiştir. 

 

 

 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz