8302 Tarifesindeki Kore ve K. Makedonya Menşeli/Çıkışlı Muhtelif Eşya İthalatına Damping Soruşturması Açılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Mobilya – Hırdavat
 

Konu: 8302 Tarifesindeki Kore ve K. Makedonya Menşeli/Çıkışlı Muhtelif Eşya İthalatına Damping Soruşturması Açılması Hk.

Duyuru Özeti:
 

Çin meşeli 8302.10 GTP’de tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”, 8302.50.00.00.00 GTİP’de tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 GTİP’de tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” )” tanımlı eşya ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmakta olup, zaman içinde bahse konu önlem muhtelif diğer ülkeler menşeli eşyaya da teşmil ettirilmiştir.
 
Bahse konu önlemin Güney Kore ve Makedonya üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yapılan tespitler neticesinde; Güney Kore ve Makedonya menşeli/çıkışlı, ürünler için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
  • Ürünün ithalatçısı veya ihracatçısı konumundaki tarafların belirlenen süreler içerisinde sürece dahil olarak bilgi ve belge sağlamaları mümkündür.
  • Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması  kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
  • Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz