8302 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan “Menteşeler ve Askılıklar” Tanımlı Bazı Eşyaya İlişkin Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılma
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Mobilya

Konu: 8302 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan “Menteşeler ve Askılıklar” Tanımlı Bazı Eşyaya İlişkin Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılması Hakkında

Duyuru Özeti:

Ekonomi Bakanlığı tarafından başvuru üzerine Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı 8302.10 G.T.P.’de tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”, 8302.50.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” eşyasının ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin 2018/17 sayılı Tebliğ, 03/05/2018 tarihli 30410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu eşyanın Çin Halk Cumhuriyetinden ithalatına ilişkin daha önceki düzenlemeler ile önlemler alınmış,  çeşitli düzenlemeler ile bahse konu önlemlerde zaman içerisinde değişiklikler yapılmış ve başka ülkeler menşeli/çıkışlı eşyaya da teşmil ettirilmiştir.

Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.ve Tic. A.Ş. ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) tarafından  ÇHC, Endonezya, Malezya, Tayvan, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Almanya ve Hindistan üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla başvuru yapması üzerine, yapılan incelemeler sonucunda Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.