8302 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Hindistan Menşeli “Menteşeler ve Askılıklar” Tanımlı Bazı Eşyaya Uygulanacak Dampinge Karşı Önlem Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Hırdavat

Konu:  8302 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Hindistan Menşeli “Menteşeler ve Askılıklar” Tanımlı Bazı Eşyaya Uygulanacak Dampinge Karşı Önlem Hakkında 

Duyuru Özeti:

 
8302.10 GTP’sinde tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 GTİP’sinde yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”, 8302.50.00.00.00 GTİP’sinde tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 GTİP’sinde tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Almanya ve Hindistan üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda;
 

  • Almanya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşya ithalatı yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede, soruşturma konusu eşyanın tabi olduğu dampinge karşı önlemlerin Almanya menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmemesine karar verilmiştir.

 

  • Hindistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatında, 2016/53 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli eşya için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem ile aynı tutarda dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulmasına

 

  • D.P. Garg & Co. Pvt. Ltd, 3D Manufacturing LLP ve Suraj Hinges Pvt Ltd firmalarında üretildiği belirlenen ve Tablo-2’de GTİP ve eşya tanımı belirtilen eşyaya ilişkin ithalatta üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmamasına karar verilmiştir.


 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.