8302 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Bazı “Menteşe ve Askılık” Cinsi Eşyaya Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlem Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Hırdavat

Konu: 8302 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Bazı “Menteşe ve Askılık” Cinsi Eşyaya Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlem Hakkında

Duyuru Özeti:
 

8302 tarife pozisyonunda sınıflandırılan bazı “Menteşe ve Askılık” cinsi eşyaya uygulanmakta olan dampinge karşı önleme ilişkin hususları düzenleyen 2017/21 sayılı Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin Tebliğ, 16/04/2018 tarihli 30393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu düzenleme ile anılan Tebliğ’in 1 inci maddesinde lafzi bazı değişiklikler yapılmış, Tebliğ kapsamı önlemlerin detaylarına yer verilen 10 uncu maddede yer alan tabloda eşya tanımlarına ilişkin kısımlarda değişiklikler yapılmıştır. Ancak, GTİP'lerde, önlem uygulanacak ülkeler, firmalar ve önlem miktarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.