8302 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan “Menteşeler ve Askılıklar”a İlişkin Dampinge Karşı Önlem Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Hırdavat 

Konu: 8302 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan “Menteşeler ve Askılıklar”a İlişkin Dampinge Karşı Önlem Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin  2008/29 sayılı Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin Tebliğ , 13/04/2018 tarihli 30390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu düzenleme ile; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10, 8302.42.00.00.00 ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife ve gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “adi metallerden menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç), mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar” için 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile 1,64 ABD Doları/kg ve 0,75 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.”

Yapılan düzenleme  ile birim kıymetlerde herhangi bir değişiklik olmaz iken 8302.10  tarife pozisyonu altında sınıflandırılan tüm eşya önlem kapsamına alınmıştır.

Yapılan değişiklikleri gösterir tabloya aşağıda yer verilmektedir. 


 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.