7607.11-19 Tarife Pozisyonlarında Sınıflandırılan Çin Menşeli “Alüminyumdan Mesnetsiz Yapraklar ve Şeritler” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme SoLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Alüminyum
 

Konu:  7607.11-19  Tarife Pozisyonlarında Sınıflandırılan Çin Menşeli “Alüminyumdan Mesnetsiz Yapraklar ve Şeritler” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7607.11 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “Kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler” ve 7607.19gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “diğerleri” tanımlı ürünlere yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasların belirlenmesine ilişkin 2019/18 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Hâlihazırda bahse konu ürünler için CİF bedelin %22’si oranında dampinge karşı önlem uygulanmakta olup, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair tespitler yapılması üzerine ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
 
Tebliğ’de ayrıca soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin izleyecekleri yollara ilişkin açıklamalar yapılmış olup, meri önlemin soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edeceği belirtilmiştir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net