7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 GTİP’indeki  “Öğütücü Bilyalar ve Öğütmeye Mahsus Diğer Eşya” Tanımlı Ürünlere Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Bilyalar

Konu:  7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 GTİP’indeki  “Öğütücü Bilyalar ve Öğütmeye Mahsus Diğer Eşya” Tanımlı Ürünlere Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) “Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya” ve “Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya” tanımı altında sınıflandırılan ürünlerin ithalatının son dönemde artış göstermesi ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğunun tespit edilmesi üzerine korunma önlemi soruşturması açılmıştı.

5880 sayılı 27.07.2022 tarihli Karar ile;

Aşağıdaki tabloda belirtilen eşyanın ithalatında aynı tabloda gösterildiği şekilde 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir.

Bahse konu Karar 26.08.2022 tarihinde yürülüğe girecektir.

 
GTİPEŞYA TANIMIEK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (ABD Doları/Ton)
1. Dönem2. Dönem3. Dönem
7325.91.00.00.00Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya200195190
7326.11.00.00.00Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya
*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürülüğe girdiği tarihten başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

Karar eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla 1.040 tonluk tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjanın uygulanmasına ilişkin usul ve esalar bilahare yayımlanacak Tebliğler ile belirlenecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net