7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 GTİP’indeki “Öğütücü Bilyalar ve Öğütmeye Mahsus Diğer Eşya” İthalatına İlişkin Tarife Kontenjanının Dağıtımı Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Sanayi Ürünleri 

Konu:  7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 GTİP’indeki “Öğütücü Bilyalar ve Öğütmeye Mahsus Diğer Eşya” İthalatına İlişkin Tarife Kontenjanının Dağıtımı Hk.

Duyuru Özeti:

5880 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) “Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya” ve “Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya” ” tanımlı ürünlere 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiş,

Karar eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla 1.040 tonluk tarife kontenjanı açılmıştı.

 
GTİPEŞYA TANIMIEK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (ABD Doları/Ton)
1. Dönem2. Dönem3. Dönem
7325.91.00.00.00Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya200195190
7326.11.00.00.00Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya
*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürülüğe girdiği tarihten başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

2022/5 sayılı Tebliğ ile; ilgili Karar kapsamında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

Tarife kontenjanı miktarı toplam 1.040 Ton olarak belirlenmiş olup, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı  miktarının ise 347 Tonu geçemeyeceği belirtilmektedir.
 
  • Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.
  • Tarife kontenjanı, ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır.
  • Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı 20 Tonu geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük belgesi için düzenlenir.
TÜİK verilerine göre; 2021 yılında 7325.91.00.00.00 GTİP’inden 9,5 milyon USD, 7326.11.00.00.00 GTİP’inden ise 3,7 milyon USD İthalat gerçekleştirildiği görülmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net