7318 Tarifesindeki Vida, Civata, Somun vb. Eşya İthalatına Gözetim Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 
Konu:  7318 Tarifesindeki Vida, Civata, Somun vb. Eşya İthalatına Gözetim Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

7318 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif ürünler 2004/20 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi tutulmaktaydı.

16.05.2024 tarihli 2024/5 sayılı Tebliğ ile;

Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen ürünlerin  ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

 
GTİPEşyanın TanımıBirim Gümrük Kıymeti (ABD Dolan/Kg*)
7318.11.00.00.00Tirfonlar6
7318.12.10.00.00Paslanmaz çelikten olanlar6,5
7318.12.90.00.00Diğerleri4,5
7318.13.00.00.00Çengelli ve halkalı vidalar6
7318.14.10.00.00Paslanmaz çelikten olanlar6,5
7318.14.91.00.00Sac vidaları6
7318.14.99.00.00Diğerleri6
7318.15.20.00.00Demiryolu yapım malzemesinin tespitinde kullanılanlar6
7318.15.35.00.11Vidalar6,5
7318.15.35.00.12Civatalar6,5
7318.15.42.00.11Vidalar6
7318.15.42.00.12Civatalar6
7318.15.48.00.11Vidalar6,5
7318.15.48.00.12Civatalar6,5
7318.15.52.00.00Paslanmaz çelikten6,5
7318.15.58.00.00Diğerleri6
7318.15.62.00.00Paslanmaz çelikten6,5
7318.15.68.00.00Diğerleri6
7318.15.75.00.00Paslanmaz çelikten6,5
7318.15.82.00.00Çekme direnci mm2.de 800 N.dan az olanlar6
7318.15.88.00.00Çekme direnci mm2.de 800 N. veya daha fazla olanlar6,5
7318.15.95.00.11Vidalar4,5
7318.15.95.00.12Civatalar4,5
7318.16.31.00.00Kör perçin somunu6,5
7318.16.39.00.00Diğerleri6,5
7318.16.40.00.00Kör perçin somunu6
7318.16.60.00.00Emniyet Somunları8
7318.16.92.00.00İç çapı 12 nım.yi geçmeyenler6
7318.16.99.00.00İç çapı 12 nım’yi geçenler6
7318.19.00.00.00Diğerleri6
7318.21.00.00.00Yaylanmayı sağlayıcı rondelalar ve diğer sıkıştırma rondelalan6
7318.22.00.00.00Diğer rondelalar6
7318.23.00.00.00Perçin çivileri6
7318.24.00.00.00Kamalar ve kamalı pimler6
7318.29.00.00.00Diğerleri6

  —  Gözetim belgesi başvuruları elektronik ortamda yapılabilmekte olup, belge geçerlilik süreleri 6 aydır.

  —  Tebliğ 15 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.


  —  Konuya ilişkin eski düzenleme olan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]