7315 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Muhtelif “Transmisyon Zincirleri ve Aksamı” Tanımlı Eşyaya Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlem HakkınLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Demir veya Çelik Zincir

Konu:  7315 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Muhtelif "Transmisyon Zincirleri ve Aksamı" Tanımlı Eşyaya Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlem Hakkında 

Duyuru Özeti:

Hali hazırda, 7315 tarife pozisyonunda sınıflandırılan muhtelif transmisyon zincirleri ve aksamlarının ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı 1.200 ABD Doları/Ton seviyesinde kesin önlem uygulanmakta olup, 2013/31 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

Uygulanmakta olan önlemlerin Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine açılan soruşturma tamamlanmış olup, bahse konu önlemlerin aşağıdaki tabloda ülke ve firma olarak detaylarına verilen şekilde genişletilerek uygulanmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net