7312.10.81.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Ürünlere Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Çelik Halat

Konu:  7312.10.81.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Ürünlere Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

7312.10 tarifesinde sınıflandırılan bazı “demirden halat ve kabloların” ithalatı 2015/7 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi tutulmaktadır.

21.01.2021 tarihinde söz konusu Tebliğ’e eklenen dipnot ile; 7312.10.81.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyen” demir/çelik halatlardan, dipnotta belirtilen özelliklere sahip olanları gözetim kapsamından çıkarılmıştır.

Tebliğ kapsamındaki diğer ürünler için herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton)*

7312.10.81.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler **

3.000

7312.10.83.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm. yi geçen fakat 24 mm.yi geçmeyenler

7312.10.85.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm. yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler

7312.10.89.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm. yi geçenler

7312.10.98.00.00

Diğerleri

 

** Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,

 • halat yapısı 7×7 ve halat  çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 Kn;
 • halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;
 • halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;
 • halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;
 • halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;
 • halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;
 • halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;
 • halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;
 • halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;
 • halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;
 • halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;
 • halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn

olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir.”

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net