7307.19 Taife Alt Pozisyonunda Sınıflandırılan “Boru Bağlantı Parçaları” Tanımlı Eşyaya Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlem Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Demir – Çelik

Konu: 7307.19 Taife Alt Pozisyonunda Sınıflandırılan “Boru Bağlantı Parçaları” Tanımlı Eşyaya Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlem Hakkında

Duyuru Özeti:
 

2017/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Brezilya Federatif Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Boru bağlantı parçaları (diğerleri)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2018/15 sayılı Tebliğ, 21/04/2018 tarihli 30398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmış olup, 2012/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında uygulanmakta olan önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edlmesine karar verilmiştir.

 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.