7306 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Çelik Boruların” İthalatında Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Çelik Boru

Konu: : 7306 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Çelik Boruların” İthalatında Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması  Hakkında

Duyuru Özeti:

Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “Diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Paslanmaz çelikten olanlar” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarını belirleyen 2018/3 sayılı Tebliğ 02/03/2018 tarihli 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Mevcut durumda İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile ÇHC ve Tayvan menşeli önlem konusu ürüne yönelik %7,98 ile %25,27 arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuş olup, önlemin beş yıllık uygulama süresinin bitiminden önce başvuru sahibi Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ÇHC ve Tayvan menşeli önleme tabi ürünün ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin devam ettirilmesi talep edilmiştir.

Yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC ve Tayvan menşeli önleme konu ürüne yönelik uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmış olup, NGGS açılmasına karar verilmiştir.
 
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.