7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin Uygulanması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR : Genel

 

Konu : 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin Uygulanması Hakkında

 

Duyuru Özeti :

 

Gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş olup idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkukların 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasında hangi tarihin baz alınması noktasında netlik olmadığından bahisle, konu Gümrük Müşavirlikleri Dernekleri tarafından Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilmiş olup, 

Cevaben alınan yazıda; bahse konu kapsama giren tahakkukların, 18/05/2018 tarihi itibarıyla 7143 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırılmasının mümkün bulunduğuna dair tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine talimat verildiği bildirilmiştir. 

 

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.