7007 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Emniyet Camları” İthalatında Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önleme İlişkin Tebliğde Değişiklik Y
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Cam

Konu: 7007 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Emniyet Camları” İthalatında Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önleme İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Duyuru Özeti:

7007 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan bazı “Emniyet Camları” tanımlı eşya hakkında uygulanmakta olan önlemi düzenleyen  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/49 sayılı Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin Tebliğ, 09/03/2018 tarihli 30355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile; söz konusu Tebliğ’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Soruşturma konusu ürün 70.07 (7007.19.80.00.13 ve 7007.19.80.00.14 hariç) GTP altında tasnif edilen temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ile 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç) dır.”

Tebliğin 27 nci maddesinde yer alan tabloda önleme konu eşyaya ilişkin detaylara yer verilmekte olup, menşe ülke, ihracatçı firma ve önlem oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Kırmızı yazı ile belirtilen kısımlar yeni düzenleme ile tabloya eklenmiş olan hususları göstermektedir. 

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üretici/İhracatçı Firma

Önlem Oranı (Gümrük Kıymeti %)

70.07 
(7007.19.80.00.13,
7007.19.80.00.14

7007.21.20.00.21, 
7007.21.20.00.31, 
7007.21.80.00.21, 
7007.21.80.00.31, 
7007.29.00.00.11, 7007.29.00.00.12 hariç)

Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç)
85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ile 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

Xinyi Automobile Glass (Shenzen) Co. Ltd.

59,6

Diğerleri

66,1

İsrail

Phoenicia Flat Glass Industries Ltd.

32,05

Diğerleri

39,5

7007.21.20.00.21

Kurşuna dayanıklı olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

Tüm Üretici/İhracatçı Firmalar

10,0

7007.21.20.00.31

Kurşuna dayanıklı olanlar

7007.21.80.00.21

Kurşuna dayanıklı olanlar

7007.21.80.00.31

Kurşuna dayanıklı olanlar

İsrail

7007.29.00.00.11

Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları

7007.29.00.00.12

Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.