6907 ve 6910 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan “Seramik ve Porselenden Mamul” Bazı Eşyaya İlişkin Gözetim Uygulaması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Seramik ve Porselen Eşya

Konu: 6907 ve 6910 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan “Seramik ve Porselenden Mamul” Bazı Eşyaya İlişkin Gözetim Uygulaması Hakkında

Duyuru Özeti:

6907 ve 6910 tarife pozisyonunda sınıflandırılan seramik ve porselenden mamul bazı eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı gözetilmeksizin yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 2018/5 sayılı Tebliğ, 16/04/2018 tarihli 30393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu düzenleme ile gözetim kapsamına alınan eşyaya ilişkin detaylara aşağıdaki tabloda yer verilmektedir. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.