6902 ve 6815 Tarife Pozisyonları Altında Sınıflandırılan Bazı Eşya İçin Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Devam Ettirilmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu: 6902 ve 6815 Tarife Pozisyonları Altında Sınıflandırılan Bazı Eşya İçin Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Devam Ettirilmesi Hakkında


Duyuru Özeti:
 

05/09/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/28 sayılı Tebliğ ile; 6902 ve 6815 tarife pozisyonları altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eşyalar için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Bahse konu uygulamaya ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

GTİP/GTP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

6902.10.00.10.11

Kromit ateş tuğlalar

Çin Halk 
Cumhuriyeti

145 ABD 
Doları/Ton

6902.10.00.10.12

Magnezit ateş tuğlalar

6902.10.00.10.13

Krom magnezit ateş tuğlalar

6815.91

Magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)

 

 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.