6902 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Krom Magnezit Ateş Tuğlaları” İthalatında Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Ateşe Dayanıklı Tuğlalar

Konu: 6902 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Krom Magnezit Ateş Tuğlaları” İthalatında Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması  Hakkında

Duyuru Özeti:

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6902.10.00.10.11, 6902.10.00.10.12, 6902.10.00.10.13 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları” ve 6815.91 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarını belirleyen 2018/4 sayılı Tebliğ 02/03/2018 tarihli 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Mevcut durumda ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak 1/9/2007 tarihli ve 26630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2007/11)  ile 145 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuş olup, söz konusu önlemin yürürlük süresi, yürütülen NGGS sonucunda 2013/5 sayılı Tebliğ ile uzatılmıştır.  

Yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürüne yönelik uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmış olup, NGGS açılmasına karar verilmiştir.
 
  
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.