669/2009/EC Sayılı Komisyon Yönetmeliği

 669/2009/EC Sayılı Komisyon Yönetmeliği

Avrupa Birliği (AB) resmi gazetesinin 24 Mart 2016 tarihli ve L 78 sayılı nüshasında yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan 669/2009/EC sayılı Yönetmeliği tadili eden 2016/443/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği uyarınca, 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli limonların AB’ ye giriş gümrük kapılarında sistematik olarak doküman kontrolleri ile %10 sıklıkla zirai ilaç kalıntısı ve kimlik kontrollerine tabi tutulacağı belirtilmektedir.
Diğer taraftan, AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinden iletilen 16/03/2016 tarihli ve 50 sayılı tarım mevzuatı değişikliklerine ilişkin yazının bir örneği ekte iletilmektedir.

Yazı örneği ve Yönetmelik ( 11 sayfa)
 
KAYNAK:www.akib.org.tr