6455 Sayılı Kanunla Gümrük Kanununda Yapılan Değişikliklerle ilgili panel notları (29.04.2013-14:00-17:30)
Seminer Katılımcıları:

1)      Cenap AŞÇI – Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı

2)      Mehmet AKILLI – Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

3)      Tevfik USTA – İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü

4)      Faruk TÖREMİŞ– Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü

5)      Turhan GÜNDÜZ– İGMD Yönetim Kurulu Başkanı

6)      Abdulkadir KARGİN – Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

7)      Ahmet Özkan KIZILCIK –  Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Uzmanı

1.     6455 sayılı kanun marifetiyle, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu ve 4458 sayılı Gümrük kanunumuzda yapılan değişikliklerden kesinlikle geri dönüş (hükümlerin değiştirilmesi, ceza-i müeyyidelerde indirim) olmayacaktır. Bunun kesinlikle bilinmesi gerekmektedir.

2.     6455 sayılı kanunun esası, 5607 sayılı Kaçakçılık kanununda bulunan bazı kabahatlerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunumuza alınmasıydı. Sonrasında, akaryakıt kaçakçılığına dair hükümler eklendi derken diğer hükümler ve nihayetinde 6455 sayılı kanun Torba kanun haline dönüştü.

3.     Aslında 6455 sayılı kanun da sizlere çok yabancı geldiğini söylediğiniz gümrüklenmiş değer kavramları, 5607 sayılı Kaçakçılık mevzuatında bulunmaktaydı. Bunu netleştirmiş olalım, bunlar yeni kavramlar değildir. Ama kasıt unsuru kalktı tabii ki.

4.     Ankara olarak biz bugün bu panele karşıydık aslında. Çünkü, bahse konu kanunun, yönetmeliği ile ilgili çalışma sonlanmak üzere, onun da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra sizlerin karşısına çıkmak arzusundaydık. Ama, ne var ki Ankara olarak paylaşımcı bir yönetim anlayışımız olduğundan, yönetmelik dediğimiz ikincil düzenlemelere, sizleri de bir katkısı olabilir mi? düşüncesiyle bugün buralardayız. Yoksa, yine belirteyim kanunun değiştirilmesine ilişkin bir ne zaruret mevcuttur, ne de böyle bir düşünce ile bizler buraya gelmişizdir.

5.     Bir hususu daha ifade etmek istiyorum, bu hükümler Kaçakçılık Mevzuatında varken, hatırlayacaksınız, 5607 sayılı Kanunun 3. Maddesinin 21. Fıkrası aşağıdaki gibiydi.

(21) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.

Ama biz idari olarak insiyatiflerimi bu doğrultuda kullanmayıp, yükümlü lehine yorumlar yaptık. Buradan gelmek istediğim nokta şu ki; mevzuatın bugünkü halinde, yine aynı şekilde yükümlü lehine(tabii ki yükümlünün bu noktadaki tutumu, evvelki işlemlerindeki durumlar,…vs önemi çok büyük) yorumlar yapılabilir.

6.     Söz konusu 6455 sayılı gümrük Kanunu’na istinaden hazırlanan taslak yönetmelik daha evvel de belirttiğim üzere, bitmiş sayılabilecek durumda. Hatta şunu belirteyim, eğer bugün bu toplantı olmasaydı, yönetmelik taslağı, ilgili yönetici bürokratlarımıza sunulacaktı. Bu toplantı vesilesiyle ertelenmiş oldu. Ama tahminim bu hafta taslağı onaya sunarız.

7.     Bakınız, bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak, devamlı surette bölge müdürleri olsun, gümrük müdürleri ve yetkilileri olsun, meslek organları yetkilileri olsun görüşler alınmış ve akabinde kanun son şeklini almıştır. Çok sığ bir çalışma ürünü değildir 6455 sayılı kanun.

8.     Herkesin gelip takıldığı bir nokta var, “belirgin bir şekilde farklı cins eşya” tanımı. Bu eşyanın neye göre bu statüye gireceği neye göre girmeyeceği kanunda belirtilmedi. Ama ikincil düzenlemelerle bu konuya açıklık getirileceğini düşünüyorum. Gtip farklılığı olması, idare lehine bir vergi kazancı doğması, evraklar üzerinden anlaşılamayacak bir gtip kaydırması olması gibi birçok maddeler şu an sayabiliriz belki ama net olan şudur, eğer idare herhangi bir neden ile eşyanızı bu statüde değerlendirirse, cezai müeyyidelerine katlanmak durumundasınız. Lakin, yayımlanacak olan yönetmelikte lehinize bir hüküm olduğu takdirde bunu da işletmeniz mümkün olacaktır.

9.      Ülkemizin 2023 yılı 500 Milyar dolar ihracat hedefi var. Daha da ilerisi 2071 yılı hedeflerimiz var. Bunlar, ancak sizlerle başarabileceğimiz hedefler, dış ticaret erbabı ihracatını yapacak, gümrük müşavirleri bilgi ve deneyimlerini ekleyecek, konulan hedeflere ulaşma yol haritamız bu olacak.

10. Gümrük, yükümlülerin aklına devamlı surette ceza kesen, cezai müeyyidelik durumlar üzerinde mesai harcayan bir idari mekanizma olarak anlaşılıyordu, bakanlık isimlerinin değişmesi ile Gümrük ibaresinin yanına Ticaret ibaresi konmasıyla bu olguyu da biraz olsun kırdığımıza inanıyorum.

11. Gümrük kanununa transfer edilen kabahatler, Kaçakçılık mevuzatı içerisinde yer alırken, dosyalar savcılığa havale edilmekte ve savcılar bilir kişiler,…vs gibi etkenler derken, sizler savunmalarınızı, sizleri bizler kadar anlamaya müsait olmayan kişilere anlatmak durumunda kalıyordunuz. Ama değişiklikle bu yetki bizlerin üzerine alınmış oldu. Artık Kaçakçılık hükümlerine konu cezai müeyyideler gümrük kanununda direk yer aldığından,  yaptığınız işlemlerden bu müeyyidelere konu olanlar için, sizleri daha iyi anlayacak olan bizlere sorunlarınızı aktaracaksınız. Buna da aslında iyi bir gelişme olarak bakıyoruz.

12. Başta da söylediğim gibi, bugünkü muradımız siz değerli sektör mensuplarından, ikincil düzenlemeler ile ilgili öneri almaktı. Şifai ve yazılı olarak sizlerden aldığım önerileri grupladığım ve değerlendirdiğimde, gönlünüze su serpilmesi olarak düşünebileceğiniz bir şeyi söylemek istiyorum. Önerileriniz için teşekkür ediyorum ama Ankara olarak şu an sizlerden öndeyiz. Yani, siz sektör mensuplarının yararına sunduğunuz önerilerin, biz sizler için daha iyisini düşünüyoruz, daha lehinize hükümlerin olduğu bir yönetmelik taslağımız var. Bu noktada, talepleriniz, yönetmelik taslağımızın arkasında kaldığından rahat olun. Amaç, ne ticaret erbabını bitirmek, ne de gümrük müşavirliklerinin kapanmasına vesile olmak değildir. Bizler aynı geminin mürettebatları, yolcularıyız. Gemideki bir sıkıntı tüm personel ve müşterilerini ilgilendirir. Bu nedenle, amaç iyi ve kötüyü ayırt etmektir. İhtilaflı durumlarda, dosyanın gerçekten alanında söz sahibi, bakanlığımız bünyesindeki idari kadrolarla incelenmesini sağlamaktır. Malûmaliniz değerli bakanımız nasıl ifade ediyor “ KOLAY TİCARET BÜYÜK TÜRKİYE”. Yapılan her düzenleme bu konuda bir adımdan ibarettir.  Amaç, ülke olarak en yüksek dış ticaret hacimlerini yakalamak ama aynı zamanda güvenlikten ödün vermeden en kolay ticareti yükümlülere sunmaktır. Umarım 6455 sayılı kanun, ikincil düzenlemelerle birlikte daha uygulanır ve anlaşılır bir hal alır,  ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur. Teşekkürler,

 

Kimi zaman gergin, kimi zaman daha mülayim olarak devam eden panel, plaket töreni ile son bulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımızla,

SUBAŞI GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ.