55. Fasıl Altında Sınıflandırılan Muhtelif “İplik” Tanımlı Eşya İçin İlave Gümrük Vergisi Getirilmesi HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil 

Konu:  55. Fasıl Altında Sınıflandırılan Muhtelif “İplik” Tanımlı Eşya İçin İlave Gümrük Vergisi Getirilmesi Hakkında

Duyuru Özeti:
 

651 sayılı Karar kapsamında; 55’inci fasıl altında sınıflandırılan bazı “iplik” tanımlı eşyanın ithalatına %5 ve %8 oranlarında ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

İlave gümrük vergisi getirilen eşyalar 6’lı tarife alt pozisyonları şeklinde belirlenmiştir. Aşağıdaki tablo 4’lü tarife pozisyonu bazında ilave gümrük vergisi getirilen bazı eşyaları göstermekle birlikte, tabloda belirtilen eşyanın tamamı için ilave gümrük vergisi söz konusu değildir. Karar kapsamına alınan eşyaların detayları için Karar eki listenin incelenmesi gerekmektedir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

5205

Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe % 85 veya daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş oIanlar) :

5206

Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırIık itibariyle % 85 den az pamuk içerenler) (perakende satış için hazırlanmamış):

5402

Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono filamentler dahil) :

5509

Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):

5510

Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):

 
* Karar'ın yayım tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın Kararı yayım tarihinden itibaren 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyan verilmesi halinde, Karar hükümleri uygulanmayacaktır. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net