5503.20.00.00 Tarifesinde Sınıflandırılan “Poliester Elyaf” Tanımlı Kore ve Endonezya Menşeli Eşyaya İlişkin Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil 

Konu: 5503.20.00.00 Tarifesinde Sınıflandırılan “Poliester Elyaf” Tanımlı Kore ve Endonezya Menşeli Eşyaya İlişkin Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hakkında

Duyuru Özeti:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2017/14 sayılıTebliğ ile Kore Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı  “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (poliester elyaf)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2018/13 sayılı Tebliğ, 20/04/2018 tarihli 30397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmış olup, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/11) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.